AKADEMICKI OŚRODEK NAUKOWO - TECHNICZNY
Z.KABACIŃSKI, E.SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA


91-456 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56
NIP 726-000-37-72
Regon 001275041
tel (42) 655-39-24, 655-39-28
fax (42) 656-80-02
Firma jest czynna: pn.-pt. 8.00 - 16.00

Co nas wyróżnia.


Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny Z.Kabaciński, E.Szczepaniak Sp.J zajmuje się usługami w zakresie ochrony środowiska od 1987 roku na terenie całego kraju. Biuro nasze wykonuje kompleksowe prace dokumentacyjne i analityczne z zakresu ochrony środowsika, dokumentacje geologiczne oraz prowadzi obsługę prawną w zakresie ochrony środowiska. Zapewniamy Państwu konkurencyjne terminy realizacji przyjętych zleceń, stosujemy umiarkowane ceny oraz wysokie kwalifikacje zawodowe naszych specjalistów. Obsługę prowadzimy w języku polskim oraz angielskim na terenie całego kraju.
Firma wykonuje około 300 prac rocznie przy udziale wysoko wyspecjalizowanej kadry.

Nasze usługi


Opracowania z zakresu ochrony środowiska.

 • karty informacyjne przedsięwzięć
 • raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
 • pozwolenia sektorowe (gospodarka ściekowa, odpadami, emisja do powietrza)
 • pozwolenia zintegrowane wraz z raportem początkowym
 • analizy porealizacyjne
 • przeglądy ekologiczne
 • ocena stanu środowiska
 • dokumentacje w zakresie gospodarki odpadami
 • operaty przeciwpożarowe w zakresie gospodarki odpadami
 • Operaty

 • wodnoprawne
 • ochrony atmosfery
 • rolniczego wykorzystania ścieków
 • akustyczne
 • Prace geologiczne

 • dokumentacje inżyniersko-geologiczne
 • dokumentacje hydrologiczne wraz z wierceniem otworów i badaniami
 • wiercenie i likwidacja studni głębinowych
 • Analizy akustyczne

 • środowisko ogólne - hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych
 • środowisko ogólne - hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych
 • pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - hałas
 • analizy porealizacyjne
 • audyty akustyczne
 • projekty wyciszeń
 • Kontakt


  Akademicki Ośrodek Naukowo - Techniczny
  Z.Kabaciński, E.Szczepaniak spółka jawna

  tel (42) 655-39-24, 655-39-28

  fax (42) 656-80-02

  Zbigniew Kabaciński

  Współwłaściciel

  tel 601-212-987
  e'mail: kabacinski@aont.pl

  Ewa Szczepaniak

  Współwłaściciel

  tel 601-211-734
  e'mail: szczepaniak@aont.pl

  Piotr Wawrzyniak

  Laboratorium badań akustycznych
  tel (42) 655-39-24
  e'mail: wawrzyniak@aont.pl

  Joanna Ignar

  Specjalista do spraw ochrony środowiska
  (gospodarka wodno-ściekowa, odpady)
  tel (42) 655-39-24
  e'mail: aont@aont.pl


  Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56

  tel (42) 655-39-24, 655-39-28

  aont@aont.pl